bbbetina.tumblr
Все още се усмихвам като видя името ти на дисплея.(via dudinenigma)

(Source: kat-st)

Искам да ми се случи нещо много хубаво. По-хубаво от тебе. За да те забравя.Аз (via zaprian)